Monografie van Jos Caerts

Monografie van Jos Caerts,
dè Heemkundige vorser die honderden artikels en tientallen boeken over de geschiedenis van Heppen en Beverlo schreef.

Zopas verscheen de monografie van Jos Caerts over zijn levenswerk: Jos schreef tientallen boeken en honderden artikelen over de geschiedenis van Heppen en Beverlo.

Deze monografie (met meer dan 60 pagina’s) is een echte aanrader!

Voor de prijs van 8 euro is het van jou. In Heppen, Leopoldsburg, Beverlo en Ham wordt het gratis geleverd (voor andere locaties: +3 euro verzendkosten).

Bestellen kan via of tel. 0486 76 24 34.Boek: ‘Beverlo in uitverkoop’

Cover van het boek 'Beverlo in uitverkoop'

Een boek over de
geschiedenis
van de Grote Heide

Het boek is te koop voor de prijs van 20 euro. Meer info: .

Jarenlang werkte heem- en geschiedkundige Jos Caerts aan de schriftelijke reconstructie van de zogenaamde ‘Grote Heide’, de onoverzichtelijk uitgestrekte heidevlakte in het noordoosten van Beverlo die diende om alle inwoners van Beverlo, van het gehucht Heppen en van de omliggende dorpen te voorzien van strooisel, houtkap, graasgelegenheid voor de schapenkudden… 

Omstreeks 1850 ontstonden op die site de gemeenten Heppen en Leopoldsburg en verloor Beverlo tweederde van zijn grondgebied. Vandaar dat Jos ervoor koos zijn boek ‘Beverlo in Uitverkoop’ te noemen. Maar tegelijkertijd is het boek de spreekwoordelijke wieg van Heppen en Leopoldsburg.

Bovendien handelt het boek over méér dan Beverlo alleen. Destijds profiteerden alle omliggende gemeenten van de ‘Grote Heide’: Oostham, Kwaadmechelen, Beverlo, Heppen, Leopoldsburg, Hechtel, Eksel, …

Op zaterdag, 10 september 2022, stelden Heemkring Heppen, Erfgoedkring Leopoldsburg, Heemkunde-Beverlo, Heemkunde-Ham Jos Caerts’ boek voor in de Sint-Blasiuskerk van Heppen.

Dr. Jan Gerits, voormalig voorzitter van Heemkunde-Vlaanderen, overhandigde een oeuvreprijs aan Jos Caerts.Boekje over Statiekapelleke
en het OLV-beeldje te koop

Op zondag 1 mei 2022 werd de gerestaureerde O.L.V.-kapel – in Heppen beter bekend als Statiekapelleke – ingehuldigd.

Ter gelegenheid van deze inhuldiging werd een boekje uitgegeven over de geschiedenis van het kapelletje en de bijhorende beeldjes. Dit unieke boekje telt 40 pagina’s en meer dan 30 kleurenfoto’s.

Het boekje is te koop bij de Heemkundige Kring:

– voor 8 euro (voor leden van Heemkring Heppen)
– voor 10 euro (voor niet-leden)
– bij verzending (voor wie buiten Heppen, Leopoldsburg of Beverlo woont) betaal je 4 euro extra

Bestellen kan via mail aan met vermelding van je naam en volledig adres, en vermelding of je lid bent van Heemkring Heppen. We sturen je dan het rekeningnummer. Na betaling bezorgen we je het boekje.


Foto’s van de inhuldiging op 1 mei 2022 van de gerestaureerde OLV-kapel van Heppen.

Foto's: ©Xander Caerts

Heemkring Heppen
www.heemkundeheppen.be

error: Content is protected !!