Erfgoeddag was een succes

Erfgoeddag lokte op zondag 21 april meer dan 50 geïnteresseerde bezoekers naar het museum van Heemkunde Heppen. Sinds de heropening op 10 maart bezochten zo meer dan 270 personen ons museum!

Ter gelegenheid van Erfgoeddag, met als thema ‘Thuis’, vulden we het museum aan met materiaal over thuis in Heppen, komen wonen in Heppen, weg uit Heppen, overlijden in Heppen… Zo brachten we bijvoorbeeld de verhalen (in ’t Heppense dialect) van Lieve Coolen en (meester) Bèr Lehaen die respectievelijk vanuit Maaseik en Kleine-Brogel in Heppen kwamen wonen en zich hier volledig integreerden. Ook toonden we gezegdes en (spreek)woorden in ’t dialect (op papier doorheen het ganse museum en op ons tv-scherm) en we speelden het dialect-dominospel met onze bezoekers.

Fotoalbum (klik op een foto om deze vergroot weer te geven)

Welkom op Erfgoeddag
in museum
Heemkunde Heppen
op zondag 21 april 2024

Heemkunde Heppen neemt de traditie weer op en doet opnieuw mee aan Erfgoeddag.

Al meer dan twintig jaar toont de cultureel-erfgoedsector zichzelf op de eerste zondag na de paasvakantie van zijn allerbeste kant. In 2024 is dat zondag 21 april (en noteer alvast 27 april 2025).

Erfgoeddag laat de nieuwsgierige bezoeker kennismaken met het roerend en immaterieel erfgoed, in al zijn verscheidenheid en met al het werk dat daar voor en achter de schermen bij hoort. Roerend erfgoed zijn objecten, zoals oude boeken, schilderijen, etsen, foto’s, archiefstukken en werktuigen om een ambacht te kunnen uitvoeren.

Onder immaterieel erfgoed plaatsen we de niet-tastbare gebruiken en gewoontes van vroeger, die we willen doorgeven aan mensen in de toekomst.

Thema’s ‘Thuis in Heppen’ en dialect
Erfgoeddag krijgt elk jaar een nieuw thema dat in gans Vlaanderen en Brussel in de kijker gezet wordt. Het thema van 2024 is ‘Thuis’.
Heemkunde Heppen koppelt aan dit thema het Heppense dialect. Dat spreek je tenslotte thuis.

Heemkunde Heppen zet het Heppense dialect in de kijker
tijdens Erfgoeddag op zondag 21 april.

Heb jij al eens stilgestaan bij wat je thuis allemaal doet?
Je spreekt dialect, hanteert gewoontes, bewaart geheimen of deelt ze, maakt kleine momenten tot grote herinneringen en nog zoveel meer. Wat maakt jouw huis tot een thuis? Op een bepaald moment verlaten we thuis. We gaan op kot, kamp of internaat, wonen alleen of gaan samenwonen, stichten een gezin, verhuizen naar een ander land, … en creëren een nieuw thuis.

Heemkunde Heppen verdiept zich tijdens Erfgoeddag in al deze thema’s, met speciale aandacht voor het Heppens dialect.
Het museum wil je laten ‘täös’ voelen in Heppen.

We doen dit met vele foto’s, voorwerpen en Heppense verhalen. We brengen je teksten en gedichten in dialect en veel meer…

Iedereen welkom! Gratis inkom.
Tot dan!

Heemkunde Heppen
voor de klas

Jong redt oud

De naam “Jong redt Oud” zegt het al: jonge mensen redden oude dingen. Met Jong redt Oud wil de provincie Limburg jongeren warm maken voor erfgoed.

Heemkunde Heppen is gestart met een Jong redt Oud-project in samenwerking met de provincie, Onroerend Erfgoed Lage Kempen, gemeente Leopoldsburg en basisschool De Heppening.

Meester Gust opnieuw voor de klas.
Heemkunde Heppen brengt de Heppense geschiedenis in de klas.

In Heppen, aan de voormalige parochiezaal langs de Beringsesteenweg, staat een Lourdesgrot. Deze grot werd in 1950 gebouwd op initiatief en door K.A.J. Heppen. Het Jong redt Oud-project omhelst een opfrissing van deze grot en omgeving, door de leerlingen van het zesde leerjaar.

Op donderdag 18 april 2024 kregen de leerlingen alvast een uitgebreide les over de grot en de parochiezaal. Gust, die vroeger zelf als meester in Heppen voor de klas stond, mocht nog eens plaatsnemen aan het (nu digitale) bord om les te geven. Hij deed dit zelfs gedeeltelijk in het plat Hèppes. Ook dialect is immers erfgoed.

Op donderdag 25 april 2024 staken de leerlingen de handen uit de mouwen en gingen ze aan de slag om de grot en omgeving op te frissen.

Fotoalbum (klik op de foto om de volledige fotoalbums weer te geven)

Meester Gust vertelt over het Heppense erfgoed. Hij deed dit zelfs gedeeltelijk in het plat Hèppes.

Het zesde leerjaar van basisschool De Heppening gaf de Lourdesgrot in Heppen een grondige schoonmaakbeurt en hielpen bij het aanbrengen van plantjes. Dit project kreeg de steun van de provincie Limburg.


Museum van Heemkunde Heppen officieel heropend op zondag 10 maart 2024


Volgende opendeur
van het museum:
zondag 7 april 2024

van 14.00 tot 17.00 u.

Locatie: Pastoor Aertsstraat 7, Heppen


’t Was feest in Heppen! Jawel, op zondag 10 maart 2024 ging het museum van Heemkunde Heppen in de Pastoor Aertsstraat opnieuw open!

Je kan het opnieuw bezoeken op elke eerste zondag van de maand (van 14.00 tot 17.00 uur) of op afspraak.


Vanaf begin 2018 werd de voormalige pastorie omgebouwd tot kinderopvang. Vanaf dag 1 van die werken ging het licht letterlijk uit in ons museum, vanaf die dag zaten we immers zonder elektriciteit en verwarming. En op 3 mei 2019, bij de officiële opening van deze gemeentelijke locatie voor buitenschoolse kinderopvang, zaten we nog steeds zonder licht en verwarming. Nog geen jaar later stak de coronacrisis de kop op. Ook dat zorgde uiteraard voor heel wat vertraging in de herinrichting.

Na vele uren slopen, heropbouwen en herinrichten is het museum nu opnieuw klaar om bezoekers te ontvangen.

Foto: officiële heropening van het museum van Heemkunde Heppen, met de bestuursleden van Heemkunde Heppen en enkele prominenten.

v.l.n.r.: Gerrit Dhondt, Theo Quintens, Gust Caelen, Patrick Marquenie, Franky Geypen (schepen), Wouter Beke (burgemeester), Marco Nicoli, Andy Caerts en Marleen Kauffmann (schepen)

Op zondag 10 maart werd het vernieuwde museum plechtig ingehuldigd. We boden de 150 bezoekers die dag een drankje aan om te klinken op het museum. Nadien namen de aanwezigen de tijd om onze collectie uitgebreid te bekijken.

We kregen niets dan positieve reacties, waarvoor dank!

Fotoalbum (klik op een foto om deze vergroot weer te geven)

Foto’s: ©Xander Caerts

Wil jij meewerken rond het Heppens dialect?

Heemkunde Heppen zoekt geïnteresseerden voor de opstart van een werkgroep rond het plaatselijk dialect.

Heropening van het museum van Heemkunde Heppen

De Heemkundige Kring van Heppen beschikt over een eigen museum, gelegen in de zijvleugel van de voormalige pastorie van Heppen: Pastoor Aertsstraat 7, 3971 Heppen (Leopoldsburg).

Het museum heropent na een grondige herinrichting op zondag 10 maart 2024 om 14.00 uur. Op zondag 24 maart 2024 is er een extra opendeurnamiddag (ook van 14.00 tot 17.00 uur).

Vanaf april 2024 is het museum open op elke eerste zondag van de maand, van 14.00 tot 17.00 uur.

In het museum vind je info over de geschiedenis van Heppen, een ruim archief van foto’s, documenten en boeken en een zaal vol oude werktuigen.

Monografie van Jos Caerts

Monografie van Jos Caerts,
dè Heemkundige vorser die honderden artikels en tientallen boeken over de geschiedenis van Heppen en Beverlo schreef.

Zopas verscheen de monografie van Jos Caerts over zijn levenswerk: Jos schreef tientallen boeken en honderden artikelen over de geschiedenis van Heppen en Beverlo.

Deze monografie (met meer dan 60 pagina’s) is een echte aanrader!

Voor de prijs van 8 euro is het van jou. In Heppen, Leopoldsburg, Beverlo en Ham wordt het gratis geleverd (voor andere locaties: +3 euro verzendkosten).

Bestellen kan via of tel. 0486 76 24 34.Boek: ‘Beverlo in uitverkoop’

Cover van het boek 'Beverlo in uitverkoop'

Een boek over de
geschiedenis
van de Grote Heide

Het boek is te koop voor de prijs van 20 euro. Meer info: .

Jarenlang werkte heem- en geschiedkundige Jos Caerts aan de schriftelijke reconstructie van de zogenaamde ‘Grote Heide’, de onoverzichtelijk uitgestrekte heidevlakte in het noordoosten van Beverlo die diende om alle inwoners van Beverlo, van het gehucht Heppen en van de omliggende dorpen te voorzien van strooisel, houtkap, graasgelegenheid voor de schapenkudden… 

Omstreeks 1850 ontstonden op die site de gemeenten Heppen en Leopoldsburg en verloor Beverlo tweederde van zijn grondgebied. Vandaar dat Jos ervoor koos zijn boek ‘Beverlo in Uitverkoop’ te noemen. Maar tegelijkertijd is het boek de spreekwoordelijke wieg van Heppen en Leopoldsburg.

Bovendien handelt het boek over méér dan Beverlo alleen. Destijds profiteerden alle omliggende gemeenten van de ‘Grote Heide’: Oostham, Kwaadmechelen, Beverlo, Heppen, Leopoldsburg, Hechtel, Eksel, …

Op zaterdag, 10 september 2022, stelden Heemkring Heppen, Erfgoedkring Leopoldsburg, Heemkunde-Beverlo, Heemkunde-Ham Jos Caerts’ boek voor in de Sint-Blasiuskerk van Heppen.

Dr. Jan Gerits, voormalig voorzitter van Heemkunde-Vlaanderen, overhandigde een oeuvreprijs aan Jos Caerts.Boekje over Statiekapelleke
en het OLV-beeldje te koop

Op zondag 1 mei 2022 werd de gerestaureerde O.L.V.-kapel – in Heppen beter bekend als Statiekapelleke – ingehuldigd.

Ter gelegenheid van deze inhuldiging werd een boekje uitgegeven over de geschiedenis van het kapelletje en de bijhorende beeldjes. Dit unieke boekje telt 40 pagina’s en meer dan 30 kleurenfoto’s.

Het boekje is te koop bij de Heemkundige Kring:

– voor 8 euro (voor leden van Heemkring Heppen)
– voor 10 euro (voor niet-leden)
– bij verzending (voor wie buiten Heppen, Leopoldsburg of Beverlo woont) betaal je 4 euro extra

Bestellen kan via mail aan met vermelding van je naam en volledig adres, en vermelding of je lid bent van Heemkring Heppen. We sturen je dan het rekeningnummer. Na betaling bezorgen we je het boekje.


Foto’s van de inhuldiging op 1 mei 2022 van de gerestaureerde OLV-kapel van Heppen.

Foto's: ©Xander Caerts

Heemkring Heppen
www.heemkundeheppen.be

error: Content is protected !!