Je bent welkom om mee te werken rond het Heppens dialect!

Heemkunde Heppen zoekt geïnteresseerden voor de opstart van een werkgroep rond het plaatselijk dialect.

Heb jij zin om mee te denken en te doen? Dan ben je welkom op de startvergadering op donderdag 11 april 2024 om 19.30 uur in het Buurthuis (Heidestraat 65, Heppen).

Deelname is gratis. Vooraf inschrijven is niet verplicht, maar mag via .

Meer info verkrijg je bij Gust Caelen, tel. 0471 48 10 35.


Program vanne startdàg van ‘t Héppes plat:

  • Veurwa plat Héppes?—Andy Kets/Caerts
  • En bikken ötleg—Gust Caole/Caelen
  • En spélleke spele—Gust Caole/Caelen
  • En kursiefke—Marcel Vanzeir vanne Bäöting
  • En paor gedichtekes—Stan Mardaga öt As
  • Énnigte liekes—Piet Stinckens in ’t plat Brees
  • Efkes làche—Giedo-Flurk-Wysmans öt Diep’mbeek
  • Ne werkgroep in Héppe, kan da?—Gust Caole/Caelen
  • Nog en paor liekes—Guido Krieken öt Borgloeën
  • Wa uchtere tusse pôt én pint

Dag manne én madamme van Héppe,

Bè Heemkunde Heppen hömme we d’r veur gekoze ôm werk te maoke vannet Héppes plat.

Punt iëen : welle weten iet mar zeker nie alles.

Punt twieëe : ge zet noeëit te aad ôm te liere.

Punt drèè : gè zet meschien de zjuuste man/vraaw ôppe zjuuste plàk ôm os dao bè te hölpe.

Ôp dônnerstag, ölf april ôm half àcht in ’t Buurthäös wulle we de werking ômtrent ‘et plat Héppes ôp ‘et zjuuste spoor probere te zette. Ziet da ge d’r bè zet! (‘et vôlledige program vôlgt nog) Veur informaosie én vraoge, en hölpende hànd, en goe veurstel, ne gaawen tip,… : stuurt ne meeël nao of ge belt ‘m ôp nul vier zeve ieën àchténvieëtig tien vèèféndettig (0471 481035). Mersie ôp veurhand.

De kômpleménte, Gust (sikretarris van Heemkunde Heppen)

error: Content is protected !!