Ontstaan

Heemkundige Kring Heppen

In februari 1981 hield de Heemkundige Kring van Wijchmaal een geslaagde tentoonstelling. Toen Chris Hellings en zijn vrouw Anny deze tentoonstelling bezochten lieten ze zich ontvallen: “Zoiets moet in Heppen toch ook kunnen!”

Op 31 maart 1981 vond er een eerste vergadering plaats in het Breughelhof bij Hélène en Corneille. Chris Hellings werd tot voor­zitter verkozen, maar een maand later gaf hij zijn functie over aan vriend dokter Theo Quintens. Gie Luyten werd de eer­ste secretaris. Corneille Verheyen werd penningmeester en Lut Cuypers archivaris.

De start was gegeven en de Heemkundige Kring Heppen kon aan zijn opmars beginnen.

Eerste tentoonstelling op
20 december 1981.

In 1981 vierde Heppen honderd jaar kerkwijding, een gebeurtenis die
met allerlei feestelijkheden gepaard ging. Ook de pas opgerichte Heemkring wilde hierbij niet achterblijven: bestuurslid Severin Caerts, koster van Heppen, stalde in de kerk de kerkschatten uit en in zaal De Lindeboom was een tweede tentoonstelling te bewonderen met oude gebruiksvoorwerpen, foto’s uit de oude doos over het Heppens verleden en zijn bewoners en een bijzondere verzameling zichtkaarten van Jef Leysen.

Tijdschrift “Den Turftrapper”
en “De Heikapper”

In het oprichtingsjaar van de Heemkring Heppen verscheen ook het eerste nummer van het tijdschrift “Den Turftrapper”.

In augustus 1996 werd dit tijdschrift omgedoopt naar “De Heikapper”. Het tijdschrift verschijnt nog steeds (3 nummers per jaar). Alle leden van de Heemkring Heppen ontvangen dit tijdschrift.

error: Content is protected !!